Pośrednia i bezpośrednia odbudowa estetyczna w odcinku przednim – wyzwania, techniki, work flow, wskazówki praktyczne…” -12.09.2019, Radom

9.00 – 11.00 Część teoretyczna

– Wyjaśnienie podstawowych skrótów i pojęć sprawiających największe problemy (BPRs, IDS, CDF, DME, DBT, PoM, AC, MI-Etch, SE-Etch) opisujących procedury kliniczne, materiały, techniki trawienia, kliniczny ,work flow’
– Nowoczesne rozwiązania systemów łączących do tkanek zęba, omówienie zasad logicznego łączenia, bezkonkurencyjna VII generacja z tolerancyjną techniką stosowania, podstawy zrozumienia koncepcji łączenia dualnego bondingu, natychmiastowego uszczelniania zębiny w technikach pośrednich i bezpośrednich
– Ogólna ocena estetyczna ~ “golden proportions” – podstawowe kryteria estetyki wg. Pascala Magne
– Alternatywy cementowania w oparciu o kluczowe systemy, rozwiązania przy pracach względnie przeziernych i nieprzeziernych wykonanych z IPS e.max, przy danej grubości uzupełnień protetycznych
– Omówienie zasad, logicznych zależności, sił łączenia, rozwiązań w różnych przypadkach klinicznych

11.00– 11.30 Przerwa kawowa

11.30 – 15.30 Część praktyczna

– Technika szlifowania z uwzględnieniem diagnostycznego nawoskowania i zaproponowanego pacjentowi projektu odbudowy ostatecznej w postaci Mock-up’u, indeksy kontrolne, ocena grubości, zasięgu preparacji
– Zaawansowane techniki adhezyjne IDS, DBT, CDF stosowane w pośrednich i bezpośrednich procedurach łączenia; (wg. Pascala Magne 2005) Detale techniczne wykonania w/w procedur w praktyce w odniesieniu do różnych generacji systemów łączących i skrajnie różnych sytuacji klinicznych
– Na co zwrócić uwagę w technice estetycznej odbudowy bezpośredniej licówki wykonanej z kompozytu? Detale: sposób ułożenia warstw, kształt mamelonów, przezierności brzegu siecznego, mikro i makrostruktura, wykończenie uzupełnienia – anatomiczna licówka kompozytowa wykonana w technice bezpośredniej
– Co jest istotą prawidłowego wykonania licówek w pośrednich procedurach adhezyjnych? Detale: cechy materiałów, cementów, etapy postepowania, które decydują o ostatecznym sukcesie klinicznym.
– Praktyczne wskazówki dotyczące licówek – od projektu, przez wykonanie, do ostatecznego cementowania
– Work flow: Mock up/ szlifowanie/ IDS/ licówka tymczasowa/ przymiarka/ DBT/ przygotowanie uzupełnienia/ cementowanie licówki w pełnej procedurze adhezyjnej przy zastosowaniu cementów kompozytowych

Wszystkim uczestnikom kursu przyznane zostaną punkty edukacyjne.

Prowadzący: lek. stom. Tomasz Sosnowski

Informacje i zapisy: Magdalena Kopeć
tel.: (22) 514-62-51 (w godz. 9:00 – 16:30)
e-mail: szkolenia@koldental.com.pl

Podziel się tym Wydarzeniem
Pośrednia i bezpośrednia odbudowa estetyczna w odcinku przednim – wyzwania, techniki, work flow, wskazówki praktyczne…” -12.09.2019, Radom

Całodniowe szkolenie
Przerwy kawowe

990,00 
Szczegóły Wydarzenia
0

Facebook