400 zł
19 października 2019
W części teoretycznej zostaną omówione następujące zagadnienia: • planowanie procedury podniesienie zwarcia• techniki odbudowy zębów startych• studium przypadku• pokaz procedury wykonania klucza silikonowego i wykonania uzupełnienia bezpośredniego i pośredniego techniką iniekcyjnąW części praktycznej każdy z uczestników wykona na modelu następujące...
Wyszukaj Szkolenie
0

Facebook