Polityka Prywatności

 1. Niniejsze postanowienia Polityki Prywatności dotyczą ustalenia zasad gromadzenia, przechowywania oraz wykorzystywania danych osobowych Użytkowników strony internetowej www.stomatologia-kursy.pl należącej do firmy Kol-Dental sp z o.o. (dalej też jako Serwis) oraz zasad wykorzystywania plików cookies. Niniejsze oświadczenie w sprawie ochrony danych obowiązuje tylko w odniesieniu do tej strony internetowej oraz jej podstron. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nas. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników strony www.stomatologia-kursy.pl oraz podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz  uzyskującym do nich dostęp jest Kol-Dental Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą ul. Cylichowska 6, 04-769 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XIII Wydział Rejestrowy pod numerem KRS: 0000615608
 3. Mogą się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:
 • korespondencyjnie na adres:  ul. Cylichowska 6, 04-769 Warszawa
 • przez e-mail: info@koldental.com.pl
 • telefonicznie: 022 514 62 00
 1. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia, wykonania umowy, której jest Pani/ Pan stroną  (w tym w celu doręczenia zamówionego towaru, wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru, zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Administratora przez okres wymagany przepisami prawa) oraz w celach związanych z realizacją działań informacyjnych, marketingowych, analitycznych,, statystycznych prowadzonych m.in. przy użyciu telefonów, tabletów, komputerów, e-maili oraz serwisów społecznościowych oraz w sposób zautomatyzowany.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych w celu świadczenia usług w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, adres do korespondencji/wysyłki, numer telefonu, jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (do zawarcia tych umów dochodzi najczęściej poprzez złożenie zamówienia na stronie https://www.stomatologia-kursy.pl, w oparciu o regulamin sklepu.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych, analitycznych będzie Pani/Pana zgoda, wyrażona poprzez zaznaczenie stosownych checkboxów w formularzu zapisu do otrzymywania materiałów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych za pośrednictwem strony https://www.stomatologia-kursy.pl, względnie wyrażona poprzez oświadczenia złożone
  w dokumencie zapotrzebowania materiałowego lub też ankiecie,  z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
 4. Informujemy, iż działania marketingowe w formie przesyłania materiałów promocyjnych pocztą tradycyjną, czy też prowadzone w bezpośredniej rozmowie z Państwem, możemy prowadzić bez Państwa uprzedniej zgody.  Podstawą prawną takiego przetwarzania jest tkz. uzasadniony interes Kol-Dental Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie.
 5. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi.

Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.
Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Serwisu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że Serwis nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Serwisie.  W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z witryny.

 1. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy, a także by mogła/mógł Pani/Pan otrzymywać materiały informacyjne, promocyjne, marketingowe.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji czynności wynikających z zawartej umowy, w tym w zakresie obsługi roszczeń posprzedażowych (np. uprawnień z gwarancji, rękojmi), a w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych przez czas prowadzenia działalności w tym zakresie, chyba że wcześniej Pani/ Pan zrezygnuje z otrzymywania tychże materiałów, co spowoduje usunięcie Pani/Pana danych z bazy.
 4. Informujemy, że Pani/Pana dane mogą być przetwarzane także w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania ( upraszczając jest to zautomatyzowany proces prowadzący do wnioskowania o posiadaniu przez Panią/Pana określonych cech). Profilowanie może być prowadzone w szczególności w celach promocyjnych, marketingowych, oceny zainteresowań i preferencji zakupowych, w tym także oferowania oraz prezentowania reklam, produktów i usług w oparciu o przypisane Pani/Panu preferencje. Dzięki tym działaniom możemy opracować dedykowaną dla Pani/Pana ofertę produktową, a także poprawić jakość korzystania z naszego serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://www.stomatologia-kursy.pl.pl/

Ma Pani/Pan prawo w każdym momencie do wyrażenia sprzeciwu na profilowanie Pani/Pana działań na potrzeby marketingu bezpośredniego, co będzie równoznaczne
z wycofaniem zgody na profilowanie.

 1. W celu prawidłowej realizacji usług Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane naszym zaufanym partnerom handlowym (np. w celu obsługi sprzedaży, w tym dostawy; realizacji kampanii marketingowej, sprzedaży ratalnej, ubezpieczeniowej). Dane możemy również przekazywać podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. sądom lub organom ściągania- oczywiście wyłącznie wówczas gdy wystąpią z żądaniem ich uzyskania w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 2. W związku z przewarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 2. prawo dostępu do danych osobowych w każdym czasie;
 3.  prawo żądania sprostowania, uaktualnienia danych osobowych;
 4. prawo żądania usunięcia danych osobowych;
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 6. prawo do przenoszenia danych (Może Pani/ Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/ Pana dane do innego administratora. Zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/ Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/ Panem lub na podstawie Pani/ Pana zgody),
 1. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych z Pani/ Pana szczególną sytuacją, w przypadkach kiedy przetwarzamy Pani/ Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Informujemy jednocześnie, że Pani/ Pana sprzeciw na marketing będzie równoznaczny z wycofaniem zgody na profilowanie.

 1. W zakresie, w jakim Pani/ Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/ Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontaktowanie się z nami w jednej z form komunikacji określonych w pkt I. Z przesyłania informacji drogą elektroniczną mogą Państwo ponadto zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.
 4. Przysługuje Pani/ Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka plików cookies

 1. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu ii przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podczas odwiedzin przez Użytkownika strony www.stomatologia-kursy.pl system serwisu wysyła do komputera Użytkownika co najmniej jeden plik Cookie, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki.
 3. Serwer serwisu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania.
 4. Te informacje pozwalają podnosić jakość naszych usług dzięki identyfikowaniu
  i przechowywaniu preferencji Użytkowników oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykład sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona.
 5. Użytkownik może zabronić odbierania plików cookie, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookie, serwis nie będzie mógł zidentyfikować Użytkownika ani jego preferencji.
 6. W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies, Użytkownik może dokonać zmian ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
 7. Administrator informuje, że niedokonanie przez Użytkownika zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika. W takim przypadku serwis może przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
 8. W ramach serwisu wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
  a)    pliki cookies przechowujące identyfikator sesji (niezbędny do przechowania informacji o logowaniu, uzupełnianiu formularza);

b)    count – pliki cookie odpowiadające za rejestrację ilości odwiedzin na stronie;
c)    NID, PREF – Google Maps, pliki cookie  dostarczający interaktywne rozwiązania w zakresie map, które umożliwia podmiotom publikującym treści na dołączanie do
ich stron dopasowanych do sytuacji interaktywnych map,
d)    cookie wtyczki WordPress WP-SpamFree – pliki cookie zapobiegające wysyłaniu
spamu poprzez formularz do komentarzy;
e)    w3tc_referrer – cookie wtyczki WordPress Total Cache przeznaczona do zwiększenia wydajności witryny;
f)    cookie Google Analytics;
g)    cookie dotyczące ustawień okna przeglądarki;
h)    cookie używane do zmiany wyglądu witryny na wysoki kontrast.

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron Serwisu.
 2. Informacje na temat zarządzania plikami Cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
  a)    Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  b)     Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
  c)     Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  d)     Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
  c)      Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
 3.  W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy powyżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami.
Wyszukaj Szkolenie
0
  0
  Twój Koszyk
  Twój koszyk jest pustyPowrót do sklepu

  Facebook